Vodohospodářské stavby

Projektujeme venkovní kanalizace, vodovody a ČOV. Zkušenosti máme s řešením různých systémů kanalizací, jak gravitačních, tak tlakových i podtlakových. Převážná část našich projekčních prací byla do dnešní doby zaměřena na komplexní řešení odkanalizování daných území jako jsou jednotlivé obce, účelová sdružení obcí, industriální zóny a další zóny například určených k bytové zástavbě.


Investor: Obec Dolní Dubňany Stupeň: DPS Investice: Rok: 2014-2015

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 3 km a ČOV pro 550 EO […]

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 12 km Investor: Obec Trstěnice Stupeň: DUR, DSP Investice: […]

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 19 km Investor: Obec Vendolí Stupeň: DUR Investice: 99 […]

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 8 km Investor: Obec Kamenná Horka Stupeň: studie, DUR […]

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 6,5 km a ČOV pro 2300 EO […]

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 10 km a ČOV pro 900 EO […]

Výstavba vodojemu a vodovodu v délce 10,5 km Investor: Obec Skorkov Stupeň: DUR, DSP, TD, […]

výstavba výtlačného řadu dn 225 v délce 2 km Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek […]

zbudování průzkumně-jímacích vrtů v prameništích Olomoucká a Laný Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí […]

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 760 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: […]

rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 – DN 800 v délce 300 m Investor: VODA a […]

výstavba čerpací stanice splaškových vod a kanalizačního přivaděče v délce 2400 m Investor: ISES, s.r.o. […]

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 13 km a ČOV pro 1300 EO […]

Výstavba kanalizační stoky DN 500 v délce 140 m Investor: EVT Stavby s.r.o. Stupeň: DUR, […]

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 200 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: […]

Rekonstrukce kravitační kanalizace DN 300 – DN 800 v délce 1800 m Investor: VODA a […]

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 17 km a ČOV pro 3200 EO […]

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 750 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: […]

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 600 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: […]

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 – DN 400 v délce 700 m Investor: VODA a […]

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 – DN 400 v délce 300 m Investor: VODA a […]

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 200 m Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí Stupeň: […]

Výstavba gravitační kanalizace DN 250 – DN 500 v délce 1150 m Investor: Dobrovolný svazek […]

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250 v délce 250 m Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: […]

Výstavba vodovodních řadů pro pitnou a požární vodu v délce 2 km Investor: Excalibur army […]

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250-DN 1200 v délce 1200 m a tlakové kanalizace v délce […]

Výstavba čerpací stanice a tlakové kanalizace v délce 220 m Investor: Excalibur army spol. s […]

Výstavba jímacích objektů pro požární vodovod Investor: Excalibur army spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: […]

výstavba záchytné jímky, lapače tuků s flotací a nové kanalizace v délce 150 m Investor: […]

Intenzifikace ČOV pro 7500 EO a rekonstrukce kanalizačních řadů DN 25-DN 600 v délce 3,6 […]

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250-DN 600 v délce 1400 m a tlakové kanalizace v délce […]

Výstavba vodojemu 150 m3 a vodovodních řadů v délce 600 m Investor: Obec Trstěnice Stupeň: […]

Výstavba posilovací stanice a vodovodních řadů v délce 2 km Investor: Obec Horní Čermná Stupeň: […]

studie odkanalizování obce Říkov Investor: Obec Říkov Stupeň: studie Investice: 6 mil. Kč Rok: 2005 […]

Intenzifikace ČOV pro 900 EO a výstavba kravitační kanalizace DN 250 v délce 1,3 km […]

Rozvody propanu, vodovodu a kanalizace v délce 410 m včetně 24 ks přípojek. Ve dvou […]

7,8 km – tlaková kanalizace a přípojky. Investor: Obec Hrdlořezy Stupeň: DUR Investiční náklady: 33 […]

Investor: Obec Útěchov Stupeň: Realizační dokumentace Investiční náklady: 7 mil. Kč. Rok: 2003

Investor: Obec Nedvězí Stupeň: Realizační dokumentace Investiční náklady: 9 mil. Kč. Rok: 2003

Výstavba splaškové tlakové kanalizace v délce 12 km Investor: Obec Skorkov Stupeň: DUR, DSP, RD […]