Rekonstrukce vodovodních řadů ul.Chelčického,ul.Švabinského,ul. Mánesova, ul.Alešova, ve Svitavách

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 750 m

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 8,5 mil. Kč

Rok: 2011