Projekční činnost firmy

Společnost K Mont Choceň, s.r.o. zpracovává všechny stupně projektové dokumentace od studie, přes dokumentace povolení záměru až po realizační dokumentace, včetně kompletní inženýrské činnosti. Specializujeme se na stavby v plynárenství, technická zařízení budov (zdravotně technické instalace, vytápění a klimatizace). Vyhodnocujeme stavebně energetické vlastnosti obálek budov. Na všechny z uvedených činností má naše společnost příslušná oprávnění.

V oboru technika prostředí staveb se naše projekční činnost zaměřuje na plynofikaci areálů i drobných objektů. Dále komplexně řešíme vytápění těchto objektů, areálů s hydraulickým vyvážením a vyregulování otopných soustav, zejména bytových domů a ucelených celků. Zajišťujeme projekty technického zařízení budov.

V oboru staveb v plynárenství jsme dodavatelé projektů pro vlastníka plynárenského zařízení GasNet, s.r.o., pro kterého připravujeme kompletní servis zejména náročných oprav a rekonstrukcí plynovodů a plynovodních přípojek. Zaměřujeme se též na plošné plynofikace nových zástaveb a plynovodní přípojky pro zájemce o odběr plynu. Dodáváme také projektové dokumentace ve specializaci na LPG a připojení kogeneračních jednotek. Zajišťujeme projekty přeložek plynárenských zařízení k uvolnění prostoru pro realizaci záměrů dalších investorů. 

Sestavujeme projektové dokumentace při kompletní inženýrské činnosti, která našim klientům komfortně zajištuje právo realizace jejich záměrů v souladu s platnými právními předpisy a normativními dokumenty.