Kanalizace areálu MOSOEKO s.r.o., Kunčice – Letohrad

výstavba záchytné jímky, lapače tuků s flotací a nové kanalizace v délce 150 m

Investor: Masoeko s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP

Investice: 1,6 mil. Kč

Rok: 2005