Kanalizace města Svitavy – I. Etapa, splašková kanalizace

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250-DN 600 v délce 1400 m a tlakové kanalizace v délce 500 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP

Investice: 28 mil. Kč

Rok: 2005