Vodovod pro obec Nedvězí

Investor: Obec Nedvězí

Stupeň: Realizační dokumentace

Investiční náklady: 9 mil. Kč.

Rok: 2003