Kanalizace Kamenná Horka

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 8 km

Investor: Obec Kamenná Horka

Stupeň: studie, DUR

Investice: 20 mil. Kč

Rok: 2013