Kanalizace Svitavy – III. etapa – B, ul. B. Němcové, Rokycanova, Havlíčkova, Žižkova, Vítězná a Neumannova

Rekonstrukce kravitační kanalizace DN 300 – DN 800 v délce 1800 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 13,6 mil. Kč

Rok: 2011