Odkanalizování obce Cerekvice nad Loučnou a intenzifikace ČOV

Intenzifikace ČOV pro 900 EO a výstavba kravitační kanalizace DN 250 v délce 1,3 km

Investor: Obec Cerekvice nad Loučnou

Stupeň: DUR, DSP, RD

Investice: 13 mil. Kč

Rok: 2003