Splašková kanalizace a ČOV obce Koclířova a osady Hřebeč

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 10 km a ČOV pro 900 EO

Investor: Obec Koclířov

Stupeň: DUR

Investice: 83 mil. Kč