Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná

Výstavba nové gravitační a tlakové kanalizace v délce 17 km a ČOV pro 3200 EO

Investor: Dobrovolný svazek obcí „Pod Bukovou horou“

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 150 mil. Kč

Rok: 2011