Kanalizace Svitavy – etapa III.a

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 300 – DN 400 v délce 700 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 12 mil. Kč

Rok: 2010