Opatření na zlepšení kvality PV a dostavby skupinového vodovodu Svitavy .- II. etapa, část 1

zbudování průzkumně-jímacích vrtů v prameništích Olomoucká a Laný

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 8,7 mil. Kč

Rok: 2012