Kanalizace města Svitavy – II. etapa, splašková kanalizace

Rekonstrukce gravitační kanalizace DN 250-DN 1200 v délce 1200 m a tlakové kanalizace v délce 850 m

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DUR, DSP

Investice: 17 mil. Kč

Rok: 2005