Splašková kanalizace a ČOV Dolní Dubňany

Investor: Obec Dolní Dubňany

Stupeň: DPS

Investice:

Rok: 2014-2015