Odkanalizování obce Hrdlořezy

7,8 km – tlaková kanalizace a přípojky.

Investor: Obec Hrdlořezy

Stupeň: DUR

Investiční náklady: 33 mil. Kč.

Rok: 2003