Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Havlíčkova, Svitavy

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 200 m

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 2,4 mil. Kč

Rok: 2010