Výstavba vodovodního řadu v ul. Zadní ve Svitavách

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 600 m

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP, TD, RD

Investice: 3,6 mil. Kč

Rok: 2011