Výstavba vodovodního řadu v ul. Zadní, Svitavy – II. etapa

Rekonstrukce vodovodních řadů v délce 760 m

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP, TD

Investice: 2,5 mil. Kč

Rok: 2012