Kanalizace obce Vendolí

Výstavba nové tlakové kanalizace v délce 19 km

Investor: Obec Vendolí

Stupeň: DUR

Investice: 99 mil. Kč

Rok: 2014-2015