Opatření na zlepšení kvality PV a dostavby skupinového vodovodu Svitavy .- II. etapa, část 2

výstavba výtlačného řadu dn 225 v délce 2 km

Investor: Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Stupeň: DUR, DSP. TD. RD

Investice: 15,9 mil. Kč

Rok: 2012