NOUTONICE poz.č.40/10, inženýrské sítě

Rozvody propanu, vodovodu a kanalizace v délce 410 m včetně 24 ks přípojek. Ve dvou etapách

Investor: BERTURA, a.s.

Stupeň: DPS

Investice: 2,1 mil. Kč

Rok: 2010