Vodovodní řady 2,6 km a čerpací stanice z vrtu v areálu Excalibur Army, Přelouč

Výstavba vodovodních řadů pro pitnou a požární vodu v délce 2 km

Investor: Excalibur army spol. s r.o.

Stupeň: RD

Investice: 3,8 mil. Kč

Rok: 2005