Vodojem a propojovací řad Trstěnice

Výstavba vodojemu 150 m3 a vodovodních řadů v délce 600 m

Investor: Obec Trstěnice

Stupeň: DUR, DSP

Investice: 6 mil. Kč

Rok: 2005