Zdravotnĕ technická instalace

Ovládáme obor technického zařízení budov ve specializaci zdravotně technická instalace. Řešíme vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod,  sanitární předměty a vnitřní plynovody ať domovní či průmyslové.


Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS Investice: […]

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS […]

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale Investor: STORY DESIGN a.s. Stupeň: DSP, DPS […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace […]

Odvod dešťových vod z areálu sběrného dvora. Odlučovač lehkých kapalin o jmenovité velikosti NS 20. […]

Přístavba traktu RHÚ . Vytápění s osazením 50 ks otopných těles napojených na stávající kotelnu, […]

Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem […]

Instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 […]

Instalace 2 nízkoteplotních kotlů Vitoplex 200 s plynovými hořáky Weishaupt , celk. výk. 400 kW […]

Výměna kotle , nový zplyňovací kotel na kusové dříví 25 kW Investor: Ing. Jaromír Černohubý […]

instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 […]

Instalace solárního systému ohřevu TV, 27 solárních panelů 62,6 m2, 3 akumulační zásobníky TV, 1 […]

Kompletní zateplení třípatrové budovy zastavěné plochy 1700 m2, včetně výměny výplní. Doplnění ohřevu PWH o […]

I. etapa- plynové průmyslové rozvody v zemi v délce 400 m k připojení 6 odběrných […]

Instalace zplyňovacího kotle na kusové dříví 20 kW v RD Investor: Pártl Petr Stupeň: DPS, […]

Instalace 8 ks plynových infrazářičů a nové plynové rozvody v halách Investor: BRUCK AM spol. […]

Návrh nové technologie chlazení. Výkon chladící věže 788 kW Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: […]

Nová plynová kotelna II.kKat.se 2 kondenzačními kotli instal. výkon 0,8 MW, plynofikace kotelny, nový otopný […]

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 […]

Nové vytápění se čtyřmi nástěnými kotli o výkonu celkem 96 kW, zdravotní instalace Investor: Kvarta […]

Připojení nové topné sekce pro nově osazované vzduchotechnické jednotky Investor: FOXCONN CZ s.r.o. Stupeň: DPS […]

Plynofikace pecí o výkonu 1,2 MW Stavba středotlakého plynového rozvodu uvnitř moderní haly zušlechťovny pro […]

Plynová přípojka pro areál, plynofikace stávajícího kotle při přechodu z LTO na ZP. Výkon 1,7 […]

Rekonstrukce 200 m průmyslových rozvodů v halách s připojením 9 ks infrazářičů Rozšíření haly znamenalo […]

Zásobník propanu 5 m3 a teplovzdušné agregáty ERMAF o výkonu 70 kW. Rozvody v zemi […]

Osazení 4 ks teplovzdušných agregátů ERMAF. Celkový příkon 280 kW. Rozvody plynu v zemi a […]

Díl plynofikace, vytápění a zdravotechnika Investor: Kvarta spol. s.r.o. Stupeň: DSP Investice: 1,7 mil. Kč […]