Realizace úspor energií BD v Praze – Břevnov

Instalace solárního systému ohřevu TV, 27 solárních panelů 62,6 m2, 3 akumulační zásobníky TV, 1 nepřímo topený zásobník TV

Investor: SVJ BD ČP. 2060-2063, Praha Břevnov

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ, DPS

Investice: 2,6 mil. Kč

Rok: 2010