Přístavba traktu Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí

Přístavba traktu RHÚ . Vytápění s osazením 50 ks otopných těles napojených na stávající kotelnu, zdravotechnika pro 21 soc.zař., vzduchotechnická zařízení a klimatizace

Investor: Ing. arch. Karel Blank – BC projekt

Stupeň: DPS

Investice: 7,9 mil. Kč

Rok: 2011