Využití odpadního tepla, krycí plavecký bazén ve Svitavách

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody.

Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních titulů. Hlavním principem stavby, resp. instalované technologie je odběr tepelné energie z odpadní bazénové vody k jejímu dalšímu efektivnímu využití.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 1,3 mil. Kč

Rok: 2011