Bytový dům s 10 bj, Rokytnice nad Jizerou p.č. 2115/5, 2120/1, 2119/5

Díl plynofikace, vytápění a zdravotechnika

Investor: Kvarta spol. s.r.o.

Stupeň: DSP

Investice: 1,7 mil. Kč

Rok: 2006