Rozšíření truhlárny ul. Moravská par.č. 1060/4, 1070/4, 1088/15 kat. úz. Litomyšl

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale

Investor: STORY DESIGN a.s.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 2,7 mil. Kč

Rok: 2011