Vestavba I. Nádvoří STORY DESIGN, a.s., Morvaská 949, Litomyšl

Kompletní vytápění, plynofikace a ZTI v nové hale

Investor: STORY DESIGN a.s.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 0,5 mil. Kč

Rok: 2012