Vytápění, plynofikace a ZTI, Rehabiltační ústav Brandýs n. Orl.

Nová plynová kotelna II.kKat.se 2 kondenzačními kotli instal. výkon 0,8 MW, plynofikace kotelny, nový otopný systém a ZTI vybraných prostor

Investor: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 7,3 mil. Kč

Rok: 2008