Rozvody plynu pro pece, Zušlechťovna, Brück AM spol.s.r.o. Zámrsk

Plynofikace pecí o výkonu 1,2 MW

Stavba středotlakého plynového rozvodu uvnitř moderní haly zušlechťovny pro plynové pece.

Investor: BRUCK AM spol. s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 0,6 mil. Kč

Rok: 2007