Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP

Investice: 15,8 mil. Kč

Rok: 2008