Reko MS Choceň – Pod Vinicí + 1

(2022) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 680 m, včetně 30 ks přípojek

Stavba je pokračováním obnovy místní NTL plynovodní sítě v oblasti Choceň s přípravou na pozdější pokračování v ul. Dvořákova a T.N. Kautníka. Projekční příprava probíhala v koordinaci se záměrem pokládky silových a komunikačních kabelů ostatních správců

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Pod Vinicí + 1

Číslo stavby: 7700102866

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 9 mil. Kč.

Rok: 2022

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.