Reko MS Choceň – Sadová + 1

(2022) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 570 m, včetně 30 ks přípojek

Stavbou je započat záměr budoucího zrušení blokového regulačního zařízení a přechod odběratelů v řešené oblasti města na STL plynovod tlakové hladiny 300 kPa. Výstavba byla navržena do 4 etap.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Sadová + 1

Číslo stavby: 7700072441

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 5,1 mil. Kč.

Rok: 2022

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.