Reko MS Choceň – Husova

(2021) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 350 m, včetně 17 ks přípojek

Rekonstrukce koncové nezokruhované části místní NTL plynovodní sítě tak, aby byl umožněn pozdější přechod na STL. Původně uvažované zapojení náhradního zásobování zemním plynem mobilní stanicí nebylo díky zjištěným příhodnějším podmínkám při provádění klíčových propojů nutné

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Husova

Číslo stavby: 7700101756

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2021

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: Projektový manažer Alena Bednářová a technik realizace stavby Roman Vomáčka GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.