Reko MS Chrudim – Pardubická

(2020) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 380 m, včetně 12 ks přípojek

Stavbou reagoval vlastník plynovodu na plán kompletních oprav původní silnice I.třídy předcházející plánované změny vlastnických práv této dopravní tepny. Dokončil tak obnovu této nezokruhované větve plynovodu započaté v dřívějších letech. Výstavbu bylo z technologických důvodů nezbytné zahájit pro další průběh rozhodujícím protlakem pod dvěma železničními tratěmi a rozdělit do několika etap.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim – Pardubická

Číslo stavby: 7700102268

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 4,7 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Jan Jiran a technik realizace stavby Martina Špičáková GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.