Reko DP – TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – Okružní 931

(2020) Přeložka STL plynovodní přípojky v délce 38 m

Odstranění závady zjištěné při rušení kolektoru a pokládce rozvodů tepla z předizolovaného potrubí v sídlišti. Nově uspořádány sítě v souladu s platnými ČSN.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko DP – TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – Okružní 931

Číslo stavby: 7700102501

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Martin Finda a technik realizace stavby Tomáš Bartošík GasNet Služby s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.