Reko MS Svitavy – Na Hrázi + 2

(2020) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 180 m, včetně 8 ks přípojek

Stavbou je realizován plán obnovy sítě v jižní části města s postupným rušením NTL sítě a přechodem odběratelů na STL. Komplikace mohou nastat při využití stávajícího potrubí (v řešené úloze například PE z roku 2002) s přetlakováním z původních 2 na 300 kPa. Při realizaci po tlakových zkouškách dodatečně vyměněny HUP OPZ i na stávajících plynovodních přípjkách, kde původně měli být pouze instalovány regulátory tlaku plynu. Výstavba proběhla v celkem ve 2 etapách.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Svitavy – Na Hrázi + 2

Číslo stavby: 7700101152

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 1,8 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.