Reko MS Vysoké Mýto – Mládežnická + 1

(2019) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 820 m, včetně 16 ks přípojek

Souvisí s plánem obnovy místní plynovodní sítě s postupným přechodem odběratelů na STL síť o provozním přetlaku 100 kPa. Výhodou je předně možnost postupu: V prvém kroku je položen a uveden do provozu STL plynovod z jedné strany, v tomto případě z východní strany se zdrojem tlaku od RS VTL/STL a v následujícím je původní NTL plynovod se zdrojem tlaku z centra města odpojen a spotřebitelé úpravami OPZ přepojeni.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Mládežnická + 1

Číslo stavby: 7700100569

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Jan Jiran a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.