Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 580 m, včetně 23 ks přípojek

Pokračování stavby z roku 2015, kdy přednostně musela být pro zhoršený stav plynovodu provedena samostatně etapa pod vozovkou I. třídy. Zbývající částí je řešení též v sousední ulici Jiráskova podél železniční tratě.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1

Číslo stavby: 7700072019

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 5,5 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.