Reko MS Vysoké Mýto – Štefánikova + 1

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 360 m, včetně 12 ks přípojek

Každou úlohu řešíme zároveň i s potřebným nadhledem na postupu obnovy místní sítě a vyhodnocením možností plnění plánovaných termínů.  K tomu je potřebná znalost celého území nejen ve smyslu obtížnosti terénu, ale znalosti plánů jiných investorů (převážně měst, či správců komunikací s možností případné spolupráce na koordinaci) a také zkušenost s projednáváním stavby s účastníky řízení, zejména ze strany dotčených orgánů. Často se dostáváme do situace, kdy budoucí propoje, jejích místo a trasy plynovodu je nezbytné navrhnout natolik univerzálně, aby bylo možné případně upravit pořadí jednotlivých staveb obnovy sítě. Zde referovaná stavba je jedním z takových příkladů, kdy proti původnímu plánu byla výstavba v ulici Jiráskova teprve navazovala, díky operativnosti návrhu a spolupráce s ostatními projektanty rekonstrukcí plynovodní sítě v okolí bezproblémově.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Štefánikova + 1

Číslo stavby: 7700100851

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.