Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 360 m, včetně 14 ks přípojek

Obnova místní sítě ve Vysokém Mýtě ve směru k centru spočívající předně v přepojení odběratelů na STL síť. V řešeném úseku se nacházeli STL i NTL plynovod. NTL plynovod byl rušen a odběratelé přepojováni na rekonstruovaný STL plynovod s materiálovou inovací, tedy náhradou PE za původní ocel. V důsledku táhlých projednání s KÚ PK a nezapomenutelně též díky nešťastné dočasné změně zákona 13/1997 Sb. z roku 2016, kdy nebylo možné ani v technicky odůvodnitelných případech pokládat sítě technické infrastruktury podélně do přilehlé komunikace II. třídy v ulici Pražská se projekční příprava táhla již od roku 2014 a v roce 2017, po nabytí právní moci nemohla být technicky zcela dokončená dokumentace, projednaná s ostatními účastníky řízení předložena silničnímu správnímu úřadu k vydání povolení zvláštního užívání. Politování hodný omyl zákonodárců, který způsobil v roce 2017 vlastníkům technické infrastruktury ohromné problémy byl napraven až ke konci roku 2017. Teprve poté mohla být provedena revize projektu a v následujících měsících (po jednotlivých správních lhůtách) doplněno povolení zvláštního užívání komunikace, zajištěno územní rozhodnutí a stavba posunuta do realizace.

Vleklá projednání této stavby dokládá současné neúměrné legislativní zatížení při přípravně povolování staveb. Tím více zarážející je skutečnost, že jde přitom o stavbu opravy energetického zařízení, které je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu!

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II

Číslo stavby: 7700071791

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR, DPS

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.