Reko MS Choceň – T. G. Masaryka 369

(2018) Rekonstrukce NTL plynové přípojky v délce 25 m

Kompletní rekonstrukce plynovodu v ulici T.G. Masaryka v Chocni byla v koordinaci se stavbou revitalizace celé této významné třídy města. Tato NTL plynová přípojka musela být ovšem z důvodů velmi složitých majetkových vztahů k dotčeným pozemkům od hlavního záměru oddělena a řešena samostatně územním rozhodnutí s přípravou na případné podání žádosti o zajištění práv provozování distribuční soustavy na pozemcích nástrojem vyvlastnění. To nakonec nebylo nutné, neboť podařilo se dojednat umístění plynové přípojky se všemi dvěma desítkami spoluvlastníků dotčených pozemků.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – T. G. Masaryka 369

Číslo stavby: 7700072086

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,2 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Tomáš Bartošík GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.