Reko MS Choceň – Dr. Fikejze

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 320 m, včetně 15 ks přípojek

Během projekční přípravy vzneslo město Choceň žádost o zrušení stávající páteře v areálu mateřské školky, obcházející její budovu. Vznikl tak další koncept obnovy sítě se zajištěním nového propojení regulačních stanici ve městě s cílem stabilizace tlaku v NTL síti. Podmiňujícím předpokladem stavby se tedy stala stavba v ulici Fügnerova z technologických důvodů. Stavba byla provedena v koordinaci se záměrem města revitalizace veřejného prostranství, zeleně, komunikací a vytvoření parkovacích míst.

Stavba: Reko MS Choceň – Dr. Fikejze

Číslo stavby: 7700100337

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,5 mil. Kč.

Rok: 2017

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.