Reko MS Choceň – Fügnerova

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 8 ks přípojek

Během projekční přípravy související stavby obnovy místní sítě v sousední ulici Dr. Fikejze vzneslo město Choceň žádost o zrušení stávající páteře v areálu mateřské školky, obcházející její budovu. Vznikl tak další koncept obnovy sítě se zajištěním nového propojení regulačních stanici ve městě s cílem stabilizace tlaku v NTL síti. Stavba v ulici Fügnerova tak byla technologických důvodů podmiňujícím předpokladem stavby v ulici Dr. Fikejze a bylo nezbytné jí v krátké době vyprojektovat a realizovat. Stavbu se podařilo uzavřít v termínu potřebném pro následnou realizaci oprav plynovodu v ulici Dr. Fikejze.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Fügnerova

Číslo stavby: 7700100565

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2017

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.