Reko MS Vysoké Mýto – Denisova

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 290 m, včetně 16 ks přípojek

Obnova místní plynovodní sítě s přepojením odběratelů na STL distribuční síť.  Stavba rozdělena do dvou úseků (sever/jih) s podmiňujícím předpokladem předchozí realizace podobné rekonstrukce v sousední ulici Jana Žižky. Projekt respektoval záměr revitalizace veřejné zeleně a celkovou obnovu veřejného prostranství. Po technické stránce věci byla nejvíce diskutován problém dořešení stávajících uzlů NTL a budoucího STL uzlu v křižovatce Rokycanova/Denisova. Při realizaci v rámci autorského dozoru, podle nových podmínek a výhledu obnovy místní sítě následně operativně projektant s autory technicko ekonomického zadání dohodl na operativnějším dořešení v návaznosti na plánovanou akci přetlakování plynovodu v ulici Rokycanova.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Denisova

Číslo stavby: 7700073029

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,8 mil. Kč.

Rok: 2017

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.