Reko MS Choceň – Svatopluka Čecha

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 71 m

V blízkosti regulační stanice Stromovka vybudována nová shybka pod vodotečí v rámci obnovy místní sítě a rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu DN 400 se zrušením přemostění náhonu řeky Tichá Orlice a uložení ve snížené dimenzi PE dn 315 pode dno toku – nově podchod pod vodotečí.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Svatopluka Čecha

Číslo stavby: 59368

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,6 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Radek Pechanec RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): https://projekce.kmont.cz/data/chocensvatoplukacecha