Reko MS Sobkovice

(2016) Přeložka STL plynovodu PE d 160 v délce 66 m

Cílem stavby bylo uvolnění prostoru pro výsadbu dřevin přeložením plynovodu do stávající lesní cesty a tím zajištění právní jistoty v provozování DS, přivaděče Sobkovice, Těchonín, Celné. Stavba na okraji zastavěné části obce (tj. s různým OP plynovodu), plynovod chráněn fólií proti prorůstání kořenů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Sobkovice

Číslo stavby: 7700072375

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Tomáš Bartošík RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): https://projekce.kmont.cz/data/sobkovice144